HomeContact

Hanes Caffi Beca

Agorwyd Caffi Beca yn Mai 1964 gan Mr Edgar Devonald, pobydd yn Hebron y pryd hynny gerllaw y siop oedd yno ers 1962.  Cafodd y caffi ei agor ai enwi er cof am derfysg Beca yn 1964 (dathliad 125 mlwydd oed). Yn 1993 ail agorwyd y Caffi gan Robert James ac mae wedi sefydlu ers 16 o flynyddoedd.

History of Caffi Beca

Caffi Beca was opened in May 1964 by Mr Edgar Devonald, a baker in Hebron at that time, next to the shop that had been opened in 1962. The Caffi was opened and named in 1964 in remembrance of the Rebecca Riots (125 years celebration). In 1993 the Caffi was re-opened by Robert James and has been established for 16 years.

About us

Caffi BecaCaffi Beca has seating for 28 in the Caffi and is open Monday to Saturday from 9am to 4.30 pm.  The Caffi is renowned for its homemade chips and freshly prepared cakes and sandwiches and for the use of local suppliers and produce.

The licenced function room has seating for 80 people and is available Monday to Saturday during the day and evening for functions. We cater for funeral teas, dinners, anniversary parties and meetings. Booking is essential for coaches and any other occasions. Here are some of the menus available.

Amdano Ni

Mae gan Caffi Beca le i 28 i eistedd yn y Caffi ac mae ar agor o Dydd Llun i Dydd Sadwrn 9 – 4.30.

Mae y Caffi yn enwog am ei sglodion ffres, brechdanau a cacennau wedi ei baratoi yn ffres yn defnyddio cynnyrch a cyflenwyr lleol.

Mae’r ystafell trwyddedig yn eistedd 80 o bobl ac ar gael o Dydd Llun i Dydd Sadwrn yn ystod y dydd ar nos am bod achlusur ar gyfer te angladd, cinio, partion, cyfarfodydd bwsiau ac unrhyw achlusur arall. Dyma rhai o’r bwydlenu sydd ar gael.

The history of the Rebecca Riots

Caffi BecaOn the night of 13th May 1839 a party of men came to Efailwen, a small village on the border between Pembrokeshire and Carmarthenshire carrying sticks, axes and sledgehammers.  Their purpose was to protest about the newly erected toll gate.  The noise of their fury must have rung out across the land as they set to work destroying the gate and burning the toll house.  This was the first attack of a group of disturbances that later became known as the Rebecca Riots.  The leader of the rioters was Twm Carnabwth and it is possible the name was a reference to the passage in the Bible, Genesis Chapter 24, verse 60

“And they blessed Rebecca and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions and let thy seed possess the gates of those which hate them”.

A stained glass window can be seen in Caffi Beca with the verse on it.  Whatever the truth may be, the name Rebecca still conjures images of hope and strength against injustic for people across rural West Wales.

Hanes terfysg Beca

Liw nos ar Fai 13 1839 cyrhaeddodd criw o ddynion bentref bychan Efailwen ar y ffin rhwng     Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin yn cario ffyn, bwyelli a gurdd.  Y bwriad oedd protestio yn erbyn y dollbarth oedd newydd ei chodi yno.  Mae rhaid bod swn eu cynddaredd wedi atseinio ar draws y tir wrth iddyn nhw ddinistrio’r glwyd a llosgir ty.  Dinistrio’r glwyd hon oedd y weithred gyntaf o blith nifer i ddod y byddid yn eu galwn Derfysg y Beca.  Galwyd arweinydd y terfysgwyr yn Rebecca ac yn ol hanes Twm Carnabwth oedd ei enw, ac mae’n bosib bod yn enw’n gyfeiriad at adnod yn y beibl llyfr Genesis pennod 24 adrod 60

“A bendithiwyd Rebecca a dywedwyd wrthi Tydi ein chwaer bydded iti fod yn fam ar filoedd a miliynau a bydded i’th ddisgynyddion etifeddu porth eu gelynion”

Gwelir ffenestr liw yn Caffi Beca gyda’r geiriau hyn arni.  Beth bynnag ywr gwir mae’r enw Beca yn dal i godi delweddau o obaith a chadernid yn erbyn anghyfiawnder yng ngolwg pobl ar draws cefn gwlad Gorllewin Cymru.